slide 1
slide 2
     
Kateřina Azavedo

Individuální terapie

Nabízím individuální terapii lidem, kteří zažívají obavy, strachy nebo úzkosti, a tyto pocity jsou tak intenzivní, že jim znepříjemňují každodenní život a výrazně kvalitu života zhoršují.

Dále nabízím individuální terapii lidem, kteří zažívají pocity selhání, studu, nedostatečnosti a nízkého sebevědomí, nebo trpí sociální fóbií.

Kladete si někdy otázky jako: „Jak na sebelásku? Jak se naučit mít se rád/a? Jak se zbavit pocitu méněcennosti?,“ . Pokud ano, tak jste zde na správném místě.


Ke změně dochází, když se stáváme tím, kým jsme,
nikoliv když se pokoušíme být někým, kým nejsme.

Bezpečí a přijetí
Bezpečí a přijetí

Sezení se mnou je klidné místo, kde pocítíte 100% bezpečí a přijetí, nemusíte mít strach z jakéhokoli odsuzování, posuzování nebo hodnocení. K mým klientům a klientkám přistupuji s empatií a laskavostí.

Práce s emocemi
Práce s emocemi

Jakýmkoli Vašim pocitům nebo myšlenkám společně věnujeme plnou pozornost a uznáme je jako oprávněné. Naučíte se s nepříjemnými pocity a myšlenkami nebojovat, ale přijmout je, a tím jim dát možnost zase odejít.

Získávání nadhledu
Získávání nadhledu

Na sezení Vám nabídnu také jiné pohledy na Váš život a jiná řešení, které Vám do té doby nebyla přístupná. Naučíte se schopnosti sám/sama se na svou životní situaci podívat z nadhledu.

Posilování sebelásky
Posilování sebelásky

Spolu se budeme učit měnit svůj vztah k sobě samým a naučíme se laskavosti a shovívavosti. Dále se učíme pěstovat sebelásku a sebepřijetí, a to i v dobách, kdy se nedaří.

Víra je základem každé změny

Víra je základem každé změny

Jako konzultantka spolupracuji s neziskovou organizací Úsměv mámy, která pomáhá ženám, u kterých se po porodu či kdykoli v mateřství objevily duševní obtíže. Já se specializuji na pomoc maminkám, které zažívají úzkosti a deprese různé intenzity.

V mé soukromé praxi se dále věnuji lidem, kteří cítí potřebu změny ve svém životě, cítí, že určité zážitky z dětství (nedostatek bezpečí, přijetí, ocenění) a s tím spojené pocity ohrožení, studu, provinilosti, méněcennosti a pocity nedostatečné vlastní hodnoty, jim brání prožívat radost, mít kvalitní a naplňující vztahy a dosahovat svůj plný potenciál. Na mě se tito lidé obrací většinou ve chvíli, kdy si uvědomí, že k tomu, aby vystoupili z bludného kruhu, potřebují podporu a laskavé vedení druhé kvalifikované osoby.

Můj profil
Ke změně dochází, když se stáváme tím, kým jsme, nikoliv když se pokoušíme být někým, kým nejsme.

Ke změně dochází, když se stáváme tím, kým jsme, nikoliv když se pokoušíme být někým, kým nejsme.

Jsem příkladem toho, že terapeutické a relaxační techniky mohou transformovat Váš život. Při práci vycházím také z vlastní zkušenosti s úzkostnými stavy po porodu prvního dítěte, kdy mi pomohly techniky z kognitivně behaviorální terapie (KBT), systemické terapie, všímavosti, ale také mnohé jiné. Své pozitivní praktické zkušenosti s terapeutickými a relaxačními technikami jsem schopna velice dobře a s nadšením na individuálních terapiích předat dál svým klientkám a klientům.

Má práce mě obrovsky baví. Osobnosti mých klientek a klientů a jejich příběhy mě velmi zajímají. Pokaždé mě znovu a znovu fascinuje být svědkem toho, jak každý/á z nich nachází svou dosud netušenou vnitřní sílu a autentičnost, a jak se propracovává vstříc znovu nalezené sebelásce.

více o tom jak pracuji
Profil - o mně ve zkratce
Profil - o mně ve zkratce
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • 12 let praxe v advokacii
 • Členství v České asociaci transakční analýzy (ČATA), pracuji dle etických a odborných standardů asociace
 • Úvodní kurz do transakční analýzy TA 101
 • Vztahová analýza – moderní škola Transakční analýzy
 • Základy krizové intervence
 • Nyní v úvodním bloku psychoterapeutického výcviku Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii, DALET institut s.r.o.
 • odborná stáž na skupinové kognitivně behaviorální terapii na Psychosomatická klinika s.r.o.
 • koterapeutka na skupinové kognitivně behaviorální terapii na Psychosomatická klinika s.r.o. (březen 2022 – nyní)
 • Spolupráce s neziskovou organizací Úsměv mámy
 • Podléhám pravidelným supervizím a intervizím
 • Jsem manželka a matka dvou dětí