slide1
slide2
     
Kateřina Azavedo

V čem vás mohu podpořit

S ohledem na své schopnosti a znalosti Vám můžu být skutečně užitečná k tomu, abych Vás doprovázela na cestě transformace, pokud zažíváte některé z následujících pocitů nebo Vás napadají následující myšlenky:


Víra je základem každé změny

Strachy a úzkosti

Strachy a úzkosti

 • nadměrné obavy z budoucnosti, „Co když to nezvládnu?“„Co když opět selžu?“, „Jsem proti tomu bezmocný/á!“
 • strachy a úzkosti, ať už v souvislosti s rodičovstvím nebo jiným náročným životním obdobím
 • strach ze strachu – i když se cítíte relativně dobře, ovládá Vás až fyzický strach z toho, kdy úzkost zase přijde, „Co když se úzkost opět objeví?“
 • pocit, že svůj život žijete jakoby v bublině, jako byste to, co se v něm děje, pozoroval/a za sklem
 • nadměrný strach z rodičovství „Jsem dobrá máma? Jsem dobrý táta?“, „Zvládnu to?“
 • úzkostné stavy, které nedokážete pojmenovat
Nedostatek sebejistoty a sebeprosazení

Nedostatek sebejistoty a sebeprosazení

 • stálé srovnávání se s ostatními, pocity studu, méněcennosti a nedostatečnosti, „Nejsem dost dobrý/á“„Ostatní jsou lepší než já“
 • neustálá snaha o přijetí
 • pocity bezmoci ve vztahu s náročným nebo dominantním partnerem/partnerkou/rodičem, pocity slabosti v prosazování svých potřeb a nastavování svých hranic
 • potřebu všem vyhovět, která Vás vyčerpává
Nedostatek sebejistoty v sociálních vztazích, sociální fobie

Nedostatek sebejistoty v sociálních vztazích, sociální fobie

 • pocity, kdy byste rád/a navazoval/a vztahy s lidmi, ale nedaří se Vám to
 • říkáte si: „Nemám lidem co říct.“„Nestojím lidem za pozornost.“„Jsem nezajímavý/á.“
 • neustále vyhodnocujete, jak na lidi působíte, co si o Vás myslí
 • každé lidské setkání je pro Vás místo relaxace bojem o přijetí
Odpojení od svých emocí a potřeb

Odpojení od svých emocí a potřeb

 • ztráta vlastní identity: „Nevím, co jsou mé skutečné potřeby.“„Nevím, kdo vlastně jsem.“
 • odpojení od svých emocí
Nutkání podávat neustále výkon

Nutkání podávat neustále výkon

 • cítíte, že musíte neustále něco dělat, někde podávat výkony, „Když neuspěju, nebudu mít žádnou hodnotu.“
 • perfekcionismus, který Vás vyčerpává
 • neumíte se zastavit, i když jste už úplně vyčerpaný/á a na konci svých sil
 • „Musím se neustále snažit, protože co bych byl/a bez té snahy?“
Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření

 • Ztrácíte radost ze života, jste pesimističtí
 • Prožíváte zlost a vztek nebo naopak apatii
 • „Cítím se prázdně.“ „Jsem bez motivace.“

Vše výše uvedené je jen iluze, ty pocity, myšlenky a negativní programy nejste Vy. Je to jen a jen výsledek mnoholetého procesu učení. Mohu Vás doprovázet k tomu, abyste se opět naučil/a přistupovat k sobě a ke světu kolem Vás se sebejistotou, láskou a důvěrou.


Emoce, včetně pocitů úzkostí, jsou jen posel,
který zmizí, když předá zprávu