slide1
slide2
     
Kateřina Azavedo

Jak pracuji

Primární funkcí našeho mozku není abychom se cítili šťastní a uvolnění, nýbrž vyhledávat potenciální hrozby a eliminovat ohrožení.
Z tohoto důvodu náš mozek přirozeně funguje tak, že výzvy a nebezpečí mnohonásobně zveličí:

Určitě se zase v noci vůbec nevyspím!!!“
„Když se vůbec nevyspím, zítra nebudu vůbec schopen/na pracovat!“

naše zdroje a odolnost mnohonásobně zmenší:

„Já to určitě nezvládnu!“,
„Je toho na mně příliš!
Nikdo z okolí mi nepomůže!“

„Jsem proti tomu bezmocný/á!“.

Naší prací na sezeních pak je zpochybnit a přenastavit představy o nebezpečí či o sobě a okolním světě tak, aby se:

  • výzvy a nebezpečí v našem vnímání zmenšily,
  • naše zdroje a odolnost ve vnímání zvětšily.

K tomu používáme techniky KBT (kognitivně behaviorální terapie), terapie zaměřené na řešení a mnoho jiných terapeutických technik, přičemž ta naše společná cesta vede kromě již zmíněného zpochybňování svých negativních myšlenek a přesvědčení, k získávání většího nadhledu, objevování a uvědomování si svých silných, ale i slabých stránek, posilování sebelásky a přesvědčení o vlastní hodnotě, o tom, že jsem v pořádku tak, jak jsem.


Follow the lead of the things you love
not the lead of the fears you have

Bezpečí, přijetí a empatie

Bezpečí, přijetí a empatie

Sezení se mnou je vždy v klidném prostředí, kde pocítíte 100% bezpečí a přijetí, nemusíte mít strach z jakéhokoli odsuzování, posuzování nebo hodnocení. K mým klientkám a klientům přistupuji s empatií a laskavostí.

Prostor pro ventilování jakýchkoli pocitů, práce s emocemi

Prostor pro ventilování jakýchkoli pocitů, práce s emocemi

Prvním krokem je, že jakýmkoli pocitům, myšlenkám a strachům společně věnujeme plnou pozornost a společně je uznáme jako oprávněné. Velmi důležitá je také práce s emocemi – naučíte se s pocity strachu, smutku, či s jinými nepříjemnými pocity nebojovat, ale přijmout je, a tím jim dát možnost zase odejít.

Získávání nadhledu na svou životní situaci

Získávání nadhledu na svou životní situaci

Mám smysl pro detail, a proto mi neunikne nic z příběhu, který mi je vyprávěn. Díky tomu se dokážu na Vás lépe napojit a nacítit na to, co prožíváte. Zároveň mi to umožňuje nabídnout také jiné pohledy na Váš život a jiná řešení, která Vám do té doby nebyla přístupná. Budete se učit schopnosti se na svou životní situaci podívat z nadhledu.

Všímavost

Všímavost

Budeme se společně učit rozvíjet všímavost.

„Ano, teď pociťuji strach, což je nepříjemné. Ale zároveň si všímám věcí, které jsou fajn, příjemné a fungují, a za které jsem ráda.“

Tímto způsobem příjemné zážitky ukládáme do dlouhodobé paměti a postupně měníme náš obraz nás samotných a světa kolem nás v něco pozitivnějšího, bezpečnějšího a příjemnějšího.

Relaxační a meditační techniky

Relaxační a meditační techniky

Součástí práce na sobě jsou také různé relaxační a meditační techniky, které budeme postupně zavádět do Vašeho každodenního života.

Nácvik asertivity

Nácvik asertivity

Dle potřeby nacvičujeme asertivní chování včetně schopnosti držet si své hranice, říkání NE a empatického, laskavého prosazování svých vlastních potřeb.

Podpora jak překonat prokrastinaci nebo vyhýbavé chování

Podpora jak překonat prokrastinaci nebo vyhýbavé chování

Lidem, kteří mají problém s tím, že odkládají nepříjemné věci, nebo mají problém si věci zorganizovat, můžu nabídnout strukturu, důslednost a pomoc s nastavením každodenní rutiny a plánováním.

Pokud se vyhýbáte nepříjemným a stresovým situacím (např. sociálním kontaktům při sociální fóbii), můžu Vám nabídnout podporu a provázení při postupném vystavování se těmto situacím.

Podpora Vašich existujících zdrojů a zvládacích mechanizmů

Podpora Vašich existujících zdrojů a zvládacích mechanizmů

Spíše než donekonečna rozebírat to, co se Vám nedaří, a kde je problém, budeme se na sezení soustředit na to, jak jste zvládl/a náročné momenty v minulosti, a jak tyto schopnosti a zdroje můžeme využít na překonání současné situace. Na základě toho, jaké zdroje objevíme v minulosti, společně vytvoříme vizi Vašeho nového života a nových způsobů uvažování a řešení problémů.

Laskavost a shovívavost k sobě samým a posilování sebelásky

Laskavost a shovívavost k sobě samým a posilování sebelásky

Mnoho mých klientů jsou lidé, kteří na sebe kladou nepřiměřené nároky, chtějí být perfektními rodiči, manželi či manželkami, profesionály, nebo jsou k sobě velice kritičtí. Mají v sobě určitého pohaněče, který jim nedovolí zastavit se a naslouchat svým potřebám. A ten pocit diskomfortu – ať už v podobě úzkostí, nedostatku energie či jiných více či méně závažných symptomů, je vlastně způsobem, jak jejich organismus zatáhne za ruční brzdu, neboť už dál nemůže. Spolu se pak učíme laskavosti a shovívavosti k sobě samotným. Společně nacházíme způsoby, jak o sebe pečovat, abyste opět zažívali pocity radosti, uvolněnosti, klidu a míru. Učíme se zažívat a pěstovat sebelásku a sebepřijetí, a to i v dobách, kdy se nedaří.

Práce klientky/klienta na sezení i mezi sezeními je intenzivní, zároveň však laskavost a shovívavost aplikujeme i během společné práce. Postupujeme tak, aby nevznikal tlak na výkon či přílišná snaha, které jsou brzdou transformace. Společně formulujeme realistická očekávání a pomalounku jdeme krůček po krůčku tím správným směrem k šťastnému a naplněnému životu.